Informacja dyrektora CKE o zwolnieniach z egzaminu ósmoklasisty laureatów i finalistów olimpiad i konkursów.

Data opublikowania: 2018-11-02 11:03:46

Informacja  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z 24 października 2018 r. dotycząca zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy uzyskali tytuł   laureata   lub   finalisty  olimpiady  przedmiotowej  lub  tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl