INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W 2018 ROKU

Data opublikowania: 2018-08-07 10:37:33

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO

W 2018 ROKU

Poprawkowy egzamin maturalny dla zgłoszonych absolwentów będzie przeprowadzony
w szkole macierzystej w terminie:

  • 21 sierpnia br. od godziny 9:00 - egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych;

  • 21-22 sierpnia br. - egzaminy ustne z języka polskiego  i języków   obcych. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor szkoły.

W SWP zamieszczono dyrektorom szkół szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu poprawkowego.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl