Harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji 2018 r.

Data opublikowania: 2017-10-24 15:32:30

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl