Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

Data opublikowania: 2017-05-10 11:24:59

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2017r.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl