Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 r.

Data opublikowania: 2017-04-24 08:20:24

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl