Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Data opublikowania: 2017-02-16 10:28:38

Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl