Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 października 2016 r.

Data opublikowania: 2016-10-08 05:57:53

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 października 2016 r. dotycząca wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl