Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r.

Data opublikowania: 2016-09-21 10:44:20

Komunikat w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych (sesja zimowa i jesienna 2017r.)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2017 roku

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl