Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016r.

Data opublikowania: 2016-09-01 14:52:15

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl