INFORMACJA O ORGANIZACJI POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W 2016 ROKU

Data opublikowania: 2016-08-02 08:12:37

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie informuje, że absolwenci zgłoszeni na poprawkowy egzamin maturalny w 2016  roku przystępują do egzaminów w szkole macierzystej w następujących terminach:

  •  Egzaminy ustne  w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły między  24-26 sierpnia br.
  •  Egzaminy pisemne: 23 sierpnia br.  godz. 9:00


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl