Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

Data opublikowania: 2016-05-02 15:01:54

Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl