Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

Data opublikowania: 2016-03-22 15:22:27

Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl