Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Data opublikowania: 2016-02-03 09:59:29

Absolwenci zobowiązani są do złożenia zał. 26a i dowodu wpłaty za egzamin do OKE, w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2016 roku. Weryfikację absolwentów, którzy są zobowiązani zapłacić za egzamin  przeprowadzi OKE (wykreśli z list przekazywanych Hermesem) bez względu na to, czy zdający złożyli w szkole kopię tych dokumentów. Ze względu na powyższe, prosimy nie wymagać od absolwentów zał. 26a i dowodu wpłaty potwierdzonych przez OKE  za zgodność z oryginałem.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl