Wniosek o wgląd do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2016 r.

Data opublikowania: 2016-06-16 12:17:08Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl