Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym (nowa matura)

Data opublikowania: 2015-05-11 14:56:38

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym (nowa matura)
Prosimy o aktualizację aplikacji Hermes
Aktualizacja związana jest ze zmianą punktacji z egzaminów ustnych z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych w nowej maturze 2015 i nie powoduje utraty danych już wprowadzonych przy użyciu wersji z października 2014 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl