Zgłoszenie podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowy

Data opublikowania: 2015-05-04 15:19:09

Zgłoszenie podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) - prosimy o zgłoszenie wykazu słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego i przesłanie go systemem wymiany plików lub na adres hermes@oke.waw.pl oraz pocztą na adres OKE w Warszawie.

Zgłoszenie wykazu słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowegoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl