Wniosek o wgląd do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

Data opublikowania: 2014-12-09 10:46:17Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl