Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy)

Data opublikowania: 2013-11-13 15:21:21

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy) w terminie styczniowym 2014 roku
W Systemie Wymiany Plików został umieszczony harmonogram egzaminu oraz wykazy egzaminatorów OKE w Warszawie w kwalifikacjach, w których ocena rezultatów pracy zdających będzie dokonywana podczas egzaminuOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl