Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-09-01 11:57:57Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-08-21 08:15:27Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-04-01 11:30:00Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-03-27 12:45:16Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-03-27 12:33:05Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-03-05 14:29:28Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-01-22 09:55:23Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-12-22 13:10:19Logo cke Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2015 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-12-19 12:29:30Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formyprzeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, dotyczącej egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 roku 

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-10-28 13:09:47
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl