Egz. zawodowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów oraz wykaz zamówionych arkuszy na egzamin w sesji lato 2013.Prosimy o weryfikację do 11 lutego 2013 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2013-01-25 12:16:42Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2013 r.

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - styczeń 2013 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2013-01-16 12:22:04Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja zimowa 2013 roku)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. Dz.U. Nr 53 poz.472 § 11 ust. 6 Pracodawca zatrudniający młodocianych:1) pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.2)Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego.

Czytaj więcej

Data dodania: 2013-01-04 12:21:36Harmonogram spotkań z dyrektorami zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych

Harmonogram spotkań z dyrektorami zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych - egzaminy zawodowe w województwie mazowieckim sesja zimowa 2013r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-12-14 12:26:19Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów na egzamin w sesji zimowej - styczeń 2013 - etap praktyczny zawody z wykonaniem ZSZ

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-12-04 14:14:11Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 listopada 2012 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu  2013 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-11-30 12:10:47Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy uczniów na egzamin w sesji zimowej - styczeń 2013

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-11-13 12:05:50Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - styczeń 2013 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-11-13 11:16:32Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2013 roku.W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy do weryfikacji. Prosimy o dokładne sprawdzenie przysłanych zgłoszeń. Ewentualne poprawki prosimy przesyłać do 31.10.2012 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-10-19 13:17:31Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r.

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-09-28 15:41:57
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl