Egz. zawodowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu). W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap praktyczny dla zawodów z wykonaniem. Prosimy o weryfikację do 14 marca.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-03-11 12:02:14Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja letnia 2014 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-03-10 13:12:21Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu). W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy na etap pisemny.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-03-05 13:03:52Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu). W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone wyniki indywidualne oraz wykaz uzyskanych dyplomów z sesji zimowej 2014. Prosimy o odesłanie podpisanego przez dyrektora wykazu do OKE.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-02-28 08:20:58Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu). W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone pliki z liczbą zamawianych arkuszy

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-02-07 12:31:58Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stara formuła egzaminu). W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone listy zdających. Prosimy o weryfikację do 30 stycznia 2014r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-01-22 12:54:15Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja styczeń 2014)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. Dz.U. Nr 53 poz.472 § 11 ust. 6 Pracodawca zatrudniający młodocianych:  1) pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.  2) Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-01-21 12:28:30Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych przeprowadzający egzamin (stary i nowy) w zawodach: technik informatyk i technik rachunkowości oraz w kwalifikacji A.36.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych przeprowadzający egzamin „stary i nowy” w zawodach: technik informatyk i technik rachunkowości oraz w kwalifikacji A.36. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono informację o wersji programu INSERT i Symfonia na sesję zimową 2014 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-01-13 15:43:44Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) w sesji zimowej 2014 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) w sesji zimowej 2014 roku.W Systemie Wymiany Plików umieszczono pliki z informacją o wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego dla zawodów "technikalnych".

Czytaj więcej

Data dodania: 2013-12-20 14:45:52Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) dla absolwentów techników, szkół policealnych i zsz – sesja zimowa 2014 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2013-12-02 14:23:50
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl