Wglądy do prac

Wniosek o wgląd do mojego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2016 r.

Wniosek o wgląd do mojego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2016 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-07-05 08:22:12Wniosek o wgląd do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2016 r.

Wniosek o wgląd do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2016 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-06-17 14:56:56Wniosek o wgląd do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2016 r.

Wniosek o wgląd do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-05-22 12:56:39Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-02-06 09:46:23Wniosek o wgląd do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

Wnioski o wgląd do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

Czytaj więcej

Data dodania: 2014-12-09 10:45:25Wniosek o wgląd do egzaminu zawodowego (stara formuła)

Wniosek o wgląd do egzaminu zawodowego (stara formuła)

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-05-03 17:33:01Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl