Obserwatorzy

Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2017.

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2017.

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-05-18 09:55:41



Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-03-22 15:19:24



Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-03-22 15:21:45




Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wzór wykazu delegowanych przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-02-16 10:34:51



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl