OKE Warszawa


Logo OKE Warszawa

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone egzaminy eksternistyczne

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone egzaminy eksternistyczne...

Data opublikowania: 2017-09-11 13:37:55

Czytaj więcej


Logo cke

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Data opublikowania: 2017-09-08 13:52:20

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego.


Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi...

Data opublikowania: 2017-09-06 12:16:50

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Zasady indywidualnego zgłaszania się na egzamin maturalny w 2018 roku

dla absolwentów: mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, które są  zlikwidowane lub przekształcone; szkół ponadpodstawowych, którzy...

Data opublikowania: 2017-09-06 10:26:49

Czytaj więcejNastępna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl