Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku.

Data opublikowania: 2016-08-11 11:08:05

Czytaj więcej