OKE Warszawa


Logo OKE Warszawa

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Informacja Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o miejscach, w których zostaną przeprowadzone egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 roku

Data opublikowania: 2018-09-07 08:30:59

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości (egzamin maturalny przeprowadzony w terminie poprawkowym)

Data opublikowania: 2018-09-04 09:47:09

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Data opublikowania: 2018-08-31 14:09:17

Czytaj więcej


Logo OKE Warszawa

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2019 roku

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2019 roku

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny w 2019 r dla absolwentów:

  • szkół ponadgimnazjalnych, które są zlikwidowane lub przekształcone
  • szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce
  • którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
  • szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
  • szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości
  • którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w pełnym zakresie) do tego egzaminu.

Data opublikowania: 2018-08-31 09:42:06

Czytaj więcejNastępna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl