niedziela 26 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
   Pilotaż 2010
   Komunikaty
   Procedury
   Standardy
   Egzaminatorzy
   Upoważnienia
   Informatory
   Sprawozdania
   2004-2009
   Spotkania
   Dostosowania
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
Egzamin zawodowy / Procedury

Publikujemy procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) obowiązujące w 2013 roku, które powstały we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i zostały zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz dyrektora CKE.

Zadania Dyrektora


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku.

Załączniki z procedur


Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
  • lato_2015    wypełniony arkusz (T/SP) należy przesłać na adres: wez@oke.waw.pl
                      do 31 stycznia 2015

Porozumienie w zakresie wspólnej organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:


Protokoły przekazania OKE w Warszawie

06 listopada 2012 10:45