wtorek 21 kwietnia 2015
Strona główna
Terminy egzaminów
Sprawozdania i raporty
Egzaminatorzy
Hermes
Rejestracja szkół
Sprawdzian
   Procedury
   Sprawozdanie
   Informatory
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2002-2010
Egz. gimnazjalny
Egz. maturalny
Egz. zawodowy
Egz. z kwalifikacji
Egz. eksternistyczny
Współpraca z JST
Podstawy prawne
Przetargi
Ważne linki
Kontakt
Praca
Wydawanie duplikatów
Wglądy
Wydawanie dyplomów po egz. z kwalifikacji
Baza narzędzi dydaktycznych - IBEWersja do druku
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE


Publikujemy arkusze egzaminacyjne ze sprawdzianu w klasie szóstej  szkoły podstawowej w 2003r


Arkusze egzaminacyjne po szkole podstawowej

Arkusz A1 - egzaminacyjny dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową

Arkusz A1 - klucz odpowiedzi

Arkusz A1 - schemat oceniania

Arkusz A5

Arkusz A5 - klucz odpowiedzi

Arkusz A5 - schemat oceniania

Arkusz A6

Arkusz A6 - schemat oceniania

Arkusz A7 egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Arkusz A7 - schemat oceniania

Arkusz A8 - egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Arkusz A8   - schemat oceniania

Arkusz A4, 5, 6 - klucz odpowiedzi